ترانسفر خصوصی در کرت (ترانسفر تاکسی و MiniVAN)

ترانسفر تاکسی به / از فرودگاه هراکلیون (HER)

مینی ون ترانسفر به / از فرودگاه هراکلیون

(کد فرودگاه یاتا: HER)

ترانسفر تاکسی به / از فرودگاه CHANIA (CHQ)

حمل و نقل MiniVan به / از فرودگاه CHANIA

(کد فرودگاه یاتا: CHQ)

ترانسفر تاکسی به / از بندر کشتی HERAKLION

حمل و نقل MiniVan به / از بندر کشتی HERAKLION

ترانسفر تاکسی به / از بندر کشتی CHANIA (بندر خلیج SOUDA)

حمل و نقل MiniVan به / از بندر کشتی CHANIA (بندر خلیج SOUDA)

مجوز سازمان ملی گردشگری یونان

ما دارای مجوز توسط GNTO (سازمان ملی گردشگری یونان)
شرکت تاکسی ترانسفر: شماره مجوز 1039E81000380401

fa_IRفارسی